Apsolutni magnetski senzori

Za dizala.

SMAL
 • Dimenzije 190 × 52 × 45 mm
 • IP54
SMAL2
 • Dimenzije 147 × 100 × 60 mm
 • IP54
MTA5 • MTA1
 • Širina 20 mm
 • IP67
SMA5
 • Dimenzije 65 × 20 × 20 mm
 • IP67
SMA1
 • Dimenzije 85 × 21 × 20
  *IP67