Pozicioniranje jedinice

Pozicioniranje jedinica za strojni alat.
Oprema i pribor za alatni stroj.

RD1
  • Dimenzije 58 × 124 × 122 mm
RD11
  • Dimensions 58 × 124 × 122 mm
RD12
  • Dimenzije 58 × 124 × 150 mm
RD2
  • Dimenzije 56 × 56 × 125 mm
RD22
  • Dimenzije 56 × 56 × 154 mm
RD3
  • Dimenzije 56 × 75 × 158 mm