Apsolutni optički koder

Ovaj kod može se čitati uređaj za upravljanje, poput mikroprocesora, za određivanje kuta osovine.
Apsolutna analogni tip pruža jedinstveni dvostruki analogni kod koji se može prevedene na apsolutnu osovine (koristeći poseban algoritam).

Hx58 FB • Hx58S FB • HxC58 FB
 • Ø58mm
 • IP65 (sa priključkom kapu nesastavljene)
Ax58x PB
 • Ø58mm
 • IP65
Ax58x CB
 • Ø58mm
 • IP 65
Ax58x EasyCAN
 • Ø58mm
 • IP65
AS5
 • Ø51mm
 • IP65
AST6
 • Ø65mm
 • IP66
XAC77
 • Ø77mm
 • IP66
ASR58
 • Ø58mm
 • IP65
AS58 A · AM58 A
 • Ø58mm
 • IP65
AS58 ISI
 • Ø58mm
 • IP65
AM58 ISI
 • Ø58mm
 • IP65
AM5
 • Ø51mm
 • IP65
AM58 P
 • Ø58mm
 • IP65
AM9 • AMC9
 • Ø88mm
 • IP65
SC1
 • Ø20 mm
 • zaštita od inverzije polarnosti